Privacy Policy Dierenartspraktijk Proosdijlanden

Gevestigd aan de Hoogstraat 30, 1391 BV, Abcoude

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking getreden. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke gegevens als klant van onze dierenartspraktijk.

Wij willen in deze in deze privacy policy heldere en transparante informatie geven welke persoonsgegevens wij verzamelen in onze praktijk, met welk doel wij dit doen en wat wij doen om deze gegevens te beschermen tegen ongewenst gebruik

Het voornaamste doel van de gegevens die wij van u en uw dier verzamelen is om de diergeneeskundige behandeling van uw dier zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom vragen wij u, alvorens uw dier bij ons onder behandeling komt , akkoord te gaan met ons privacy beleid. Daarmee geeft u aan van het privacy beleid op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen.

Ook bij bestaande klanten hebben wij de plicht om iedereen op de hoogte te brengen van ons privacy beleid en verzoeken wij u om met ons beleid in te stemmen.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of met ons contact wenst op te nemen kan dit. Dit kan direct met de medewerker van onze praktijk of via de mail: info@dapproosdijlanden.nl dan wel telefonisch: 0294-76 90 47

Dierenartspraktijk Proosdijlanden verzamelt de volgende gegevens:

Van de diereigenaar:
Naam, adres, telefoonnummers, emailadres
Van het dier of de dieren:
Naam, ras, geslacht, leeftijd, diersoort, uiterlijke kenmerken, chipnummer, eventueel patiëntfoto en ziektegeschiedenis.
Zolang uw dier bij ons onder behandeling is, wordt informatie verzameld met betrekking tot de gezondheid en de behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven bewaard zolang u klant bij ons bent en zolang u geen verzoek heeft gedaan tot het verwijderen van deze gegevens.

Dierenartspraktijk Proosdijlanden gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

De gegevens worden gebruikt om de diergeneeskundige zorg die wordt verleend door Dierenartspraktijk Proosdijlanden te optimaliseren. Wij sturen u preventieve zorgmeldingen, zoals de herinneringen van controles en behandelingen en de vaccinaties en communiceren met u over behandelingen en nazorgactiviteiten, bijvoorbeeld na operatie of condoleance na overlijden van het dier.

Verder wordt bovengenoemde informatie over u en uw dier gebruikt om met u te communiceren over nieuws betreft onze diensten en om u via onze (digitale-) nieuwsbrief te informeren over bijvoorbeeld onze acties. Onderaan deze nieuwsbrief staat de mogelijkheid om u uit te schrijve voor deze mailing.

Tot slot kan de over u verzamelde informatie worden gebruikt om onze rechten te beschermen en om achterstallige betalingen te voorkomen.

Dierenartspraktijk Proosdijlanden geeft toegang tot deze persoonlijke gegevens aan de medewerkers

De informatie die verzameld is over u en over uw dier is door de medewerkers (en stagiaires) in te zien. De informatie wordt geregistreerd in Veterinair Software Programma Animana ®)

De benodigde gegevens kunnen worden overgedragen aan een derde partij om de juiste volledige service aan te kunnen bieden. Onder deze service kan worden verstaan:

Het bedrijf wat de vaccinatieoproepen verstuurd.
Het laboratorium dat urine-, bloed- en ander onderzoek verricht
De specialist die voor vervolgbehandeling buiten onze praktijk is uitgezocht
(accountant?)
Hett dierencrematorium
Het administratiekantoor

Daarnaast deelt Dierenartspraktijk Proosdijlanden geen andere informatie over u met derden, anders dan hierboven genoemd, tenzij uitdrukkelijk met u overlegd.

In elk geval zal Dierenartspraktijk Proosdijlanden altijd zorgen dat de gegevens uitsluitend verder zullen verwerkt wordn in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met deze Privacy Policy en toepasselijke wetgeving in zake gegevensbescherming.

Rechten als ingeschrevene in ons bestand:

Het inzien van de verzamelde gegevens. Op elk moment kunt u bij ons aangeven dat u uw persoonsgegevens en/of de toepassing er van wil rectificeren. Bijvoorbeeld wanneer u niet langer per mail op de hoogte wenst te worden gehouden van acties, nieuws et cetera.
Het door laten sturen van uw gegevens naar een andere dierenarts.
Uw gegevens uit het systeem te laten verwijderen mits niet in strijd is met de geldende regels en bewaartermijn. De fiscale, diergeneeskundige en administratieve wetgeving verplichten ons in de meeste gevallen patiëntgegevens 7 jaar te bewaren. In uitzonderingsgevallen kan dit worden teruggebracht naar 5 of 2 jaar. Hiervoor hanteren wij de richtlijn voor de gegevensbeheer in een dierenartspraktijk van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (2014)1.
Data Security, beveiliging van uw gegevens

Dierenartspraktijk Proosdijlanden neemt maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wij zorgen er voor dat de over u verzamelde informatie is beveiligd.

Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als de dier eigenaar bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt en nooit bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

Via internet is overdracht van informatie niet volledig veilig. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van de overdracht van uw informatie door u aan ons . Elke door de diereigenaar via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Wij zullen na ontvangst en na het noteren van de gegevens stikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Dierenartspraktijk Proosdijlanden is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website en applicaties ten einde de dienstverlening via deze kanalen te kunnen verbeteren.

Toepasselijk wet- en regelgeving

Dierenartspraktijk Proosdijlanden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze privacy policy geldt als de volledige overeenkomst tussen diereigenaar en Dierenartspraktijk Proosdijlanden, boven eventuele eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Als u het idee heeft dat er onzorgvuldig om gegaan wordt met persoonsgegevens kunt u dit aan ons aangeven. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autorteit Persoonsgegevens op het telefoonnummer: 088-1805250.

Wanneer u vragen en/of wensen heeft met betrekking tot de verwerkte gegevens van u en uw dier, horen we dat graag. Dit kan direct met de medewerker met wie u contact heeft gehad, of via info@dapproosdijlanden.nl of via het telefoonnummer: 0294-769047